Mykola Lysenko end Borys Poznansky : intellectual dialogues

Abstract

The questions of the formation of national identity and the preservation of the historical subjectivity of the Ukrainian people became decisive in the evaluation of the activities of the Ukrainian intellectual elite of the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries. Prominent representatives of the Kyiv community – Mykola Lysenko and Borys Poznanskyi – belong to the ranks of intellectuals to whom Ukraine owes its historical and national legitimation. The topic of the study is determined by the polyethnic basis of the Ukrainian national movement of the second half of the 19th century, which integrated the intellectual practices of Ukrainian patriots regardless of their ethnic origin on the way to protecting national identity. The purpose of the article is to reconstruct the interpersonal intellectual communications of M. Lysenko and B. Poznanskyi, to establish their place and role in the life and work of Ukrainian ascetic scientists. The source base of the intelligence consists of memories of contemporaries, epistolary materials, life notes of citizens and internal documents of the South-Western Department of the Russian Geographical Society – meeting journals and reports on the activities of the local branch for 1873–1875. Methods: historical-genetic, logical, historical-biographical methods, complex and personalistic approaches were used in the research. Main results. The network of interpersonal relationships of prominent representatives of the Ukrainian national movement of the second half of the 19th and early 20th centuries is analyzed. The duration and intensity of the flow of intellectual communications are determined. The peculiarities of the nature of the contacts, caused by an organic combination of ideological closeness and personal sympathies of intellectuals, are revealed. The main directions of their intellectual cooperation within the framework of the Kyiv community and the South-Western Department of the Russian Geographical Society are shown. The content of the written communications of Ukrainian intellectuals between 1885 and 1905 was revealed. Emphasis is placed on the cooperation of M. Lysenko and B. Poznanskyi with social and scientific organizations of Western Ukraine. Concise conclusions. The main content of the intellectual dialogues of M. Lysenko and B. Poznanskyi was not limited to purely scientific and public contacts, creating a significant layer of interpersonal contacts based on common interests, preferences and worldview orientations. They demonstrated the possibilities of creative cooperation in the service of the Ukrainian national idea, in the matter of building national identity. Practical significance: the material of the article may be of interest to scientists for an in-depth study of the figure of the Ukrainian composer. Originality: the network of intellectual communications of M. Lysenko and B. Poznanskyі is reproduced, the main thematic blocks of contacts are highlighted and characterized. Scientific novelty: an insufficiently researched segment of the intellectual connections of representatives of the Ukrainian movement of the second half of the 19th - early 20th centuries is presented. Type of article: scientific, analytical.

Author Biography

Nataliia Mishchanchuk, Oles Honchar Dnipro National University

Postgraduate student at the Department of History of Ukraine, Oles Honchar Dnipro National University

References

Antonovych, V., 1980. Avtobiohrafichni zapysky. Pochatok Ukrainskoi Hromady. Literaturno-Naukovyi Vistnyk [Autobiographical notes. The beginning of the Ukrainian Community. Literary and Scientific Herald], kn. 9, s. 406-408 (in Ukrainian).
Bulat, T., 1973. Mykola Lysenko [Mykola Lysenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina (in Ukrainian).
Drahomanov, M., 1889. Avstro-ruski spomyny (1867-1877) [Austro-Russian memories (1867–1877)]. Lviv: Z drukarni Tovarystva im. Shevchenka, ch. 1 (in Ukrainian).
Zhytetskyi, I., 1928. Kyivska Hromada za 60-kh rokiv. Ukraina [Kyiv Community in the 60s. Ukraine], kn. 1, s. 91-105, 124-125 (in Ukrainian).
Zapiski Yugo-Zapadnogo Otdela Imperatorskogo Rossiyskogo Geograficheskogo Obshchestva: V 2-kh tomakh [Notes of the Southwestern Department of the Imperial Russian Geographical Society: in 2 volumes], 1874. Kiev: Tipografiya Universiteta Sv. Vladimira t. 1. Za 1873 god (in Russian).
Kistiakivskyi, O. F., 1994. Shchodennyk (1874-1885): U 2 t. [Diary (1874–1885): in 2 volumes]. Kyiv: Naukova dumka, t. 1: 1874-1879 (in Ukrainian).
Kornii, L., 2020. Tadei i Maksym Rylski ta Mykola Lysenko: vplyv seredovyshcha na formuvannia osobystosti. Narodna tvorchist ta etnolohiia [Tadei and Maksym Rylski and Mykola Lysenko: the influence of the environment on the formation of personality. Folk creativity and ethnology], № 3 (385), s. 94-103 (in Ukrainian).
Lysenko, M. V., 1964. Lysty [Letters]. Kyiv: Mystetstvo (in Ukrainian).
Lysenko, O., 1966. Spohady syna [Son's memories]. Kyiv: Mystetstvo (in Ukrainian).
Lysty V. Antonovycha do B. Poznanskoho (1869-1904 rr.), 1997. Syn Ukrainy: Volodymyr Bonifatiiovych Antonovych. U 3 t. [Antonovych to B. Poznanskyi (1869–1904), 1997. Son of Ukraine: Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych: in 3 vols.]. Kyiv: Zapovit, t. 2, s. 131-133 (in Ukrainian).
Materialy dlia biohrafii V.B. Antonovycha (Z pryvodu dvadtsiatoi richnytsi z dnia yoho smerty) [Materials for the biography of V.B. Antonovych (On the occasion of the twentieth anniversary of his death)], 1929; zibrav i zredahuvav D. Bahalii. Kyiv: Z drukarni VUAN (in Ukrainian).
Miiakovskyi, V., 1926. B. S. Poznanskyi (Narodnyk 60-kh rokiv). Ukraina [B.S. Poznansky (Narodnyk of the 60s). Ukraine], kn. 1, s. 72-93 (in Ukrainian).
Mikhal'chuk, K., 1914. Iz ukrainskogo bylogo. Ukrainskaya Zhizn' [From the Ukrainian past. Ukrainian Life], № 8-10, s. 70-85 (in Russian).
Olena Pchilka, 2003. Mykola Lysenko (Spohady i dumky). Mykola Lysenko u spohadakh suchasnykiv: u 2 t. [Mykola Lysenko (Memories and thoughts). Mykola Lysenko in the memories of contemporaries: in 2 vols.]; uporiad. tekstiv, peredm. ta komentari R. Ya. Pylypchuka. Kyiv: Muzychna Ukraina, t. 1, s. 49-63 (In Ukrainian).
Poznanskiy, B., 1913. Vospominaniya [Memories]. Moskva: Tip. P. P. Ryabushinskogo (in Russian).
Poznanskiy, B., 1885. Vospominaniya iz nedalekogo proshlogo (O shkole i gramotnosti v Kievskoy gubernii). Kievskaya starina [Memories from the recent past (About school and literacy in the Kyiv province). Kievan antiquity], № 2, s. 241-267 (in Russian).
Poznanskiy, B., 1892. Kartiny moego proshlogo. Kievskaya starina [Pictures of my past. Kievan antiquity], № 2, s. 278-294; № 3, s. 439-457; № 4, s. 89-104 (in Ukrainian).
Prysiazhniuk, Yu., Shamara, S., Ihnatenko, Yu., 2015. Polski «slidy» ukrainskoho narodoliubstva na zlami 1850-1860-kh rr. Visnyk Cherkaskoho universytetu, Seriia «Istorychni nauky» [Polish "traces" of Ukrainian patriotism at the turn of the 1850s and 1860s. Cherkasy University Bulletin, "Historical Sciences" Series], № 29 (362), s. 105-118 (in Ukrainian).
Rusov, A., 1873. Deyatel'nost' Yugo-Zapadnogo Otdela Imperatorskogo Russkago Geograficheskogo Obshchestva za pervoe polugodie ego sushchestvovaniya [Activities of the Southwestern Department of the Imperial Russian Geographical Society for the first half of its existence]. Kiev: Tipografiya Universiteta Sv. Vladimira (in Russian).
Rusov, A., 1913. Kak ya stal chlenom Gromady. Ukrainskaya Zhizn' [How I became a member of the Community. Ukrainian Life], № 10, s. 40-49 (in Russian).
Svitlenko, S., 2007. Diiachi polskoho pokhodzhennia v ukrainskomu natsionalnomu rusi poreformenoi doby: ukrainski khlopomany K. P. Mykhalchuk, B. S. Poznanskyi i T. R. Rylskyi. Svit modernoi Ukrainy kintsia XVIII – pochatku XX stolittia: Zbirnyk naukovykh prats [Activists of Polish origin in the Ukrainian national movement of the post-reform era: Ukrainian khlopomans K. P. Mykhalchuk, B. S. Poznanskyi, and T. R. Rylskyi. The world of modern Ukraine of the end of the 17th - beginning of the 20th century: a collection of scientific works]. Dnipropetrovsk: Herda, s. 159-168 (in Ukrainian).
Syniavskyi, A. S., 1993. Vybrani pratsi [Selected works]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).
Skrypnyk, H., 2019. Pivdenno-Zakhidnyi viddil RHT: novatorski doslidnytski praktyky i naukovo-orhanizatsiini zdobutky. Narodna tvorchist ta etnolohiia [The South-Western Department of RGT: innovative research practices and scientific and organizational achievements. Folk creativity and ethnology], № 6 (382), s. 58-77 (in Ukrainian).
Slovar ukrainskoi movy: v 4 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 4 volumes], 1907-1909; uporiad., z dod. vlasnoho materialu B. Hrinchenka. Kyiv: Redaktsiia zhurnala “Kyevskaia staryna” (in Ukrainian).
Staritskiy, M., 1903. K biografii N. V. Lysenko (vospominaniya M. Staritskogo). Kievskaya starina [To the biography of N.V. Lysenko (memoirs of M. Staritsky). Kievan antiquity], № 12, s. 441-482 (in Russian).
Khrokh, M., 2002. Ot natsional'nykh dvizheniy k polnost'yu sformirovavsheysya natsii: protsess stroitel'stva natsiy v Evrope. Natsii i natsionalizm [From National Movements to Fully Formed Nation: The Process of Nation-Building in Europe. Nations and nationalism]. Moskva: Praksis, 2002, s. 121-146 (in Russian).
Chykalenko, Ye., 1955. Spohady (1861-1907) [Memoirs (1861–1907)]. Niu-York: Ukrainska Vilna Akademiia Nauk (in Ukrainian).
Chubinskiy, P. P., 1874. Otchet o deyatel'nosti Yugo-Zapadnogo Otdela Imperatorskogo Rossiyskogo Geograficheskogo Obshchestva za 1873 god. [Report on the activities of the Southwestern Department of the Imperial Russian Geographical Society for 1873]. Kiev: Tipografiya Gubernskogo Upravleniya (in Russian).
Published
2022-12-30
How to Cite
MISHCHANCHUK, Nataliia. Mykola Lysenko end Borys Poznansky : intellectual dialogues. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 5, n. 1-2, dec. 2022. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/553>. Date accessed: 28 may 2023. doi: https://doi.org/10.15421/26220502.
Section
Theory. Methodology. Historiosophy