Historiographic tradition in covering the development of the bourgeoisie in the Dnipro Ukraine of the second half of the 19th – early 20th century

Abstract

The purpose of the article is to define the stages of the study of historiography of the problem of the bourgeoisie formation in the Dnieper region of Ukraine of the second half of the nineteenth and early twentieth century. Research methods: general historical methods (historical-comparative, historical-typological, historical-systematic) and special-historical (periodization, chronological, problem-chronological). Classification, historical-biographical methods and network analysis method are used. Main results: The article highlights three periods of historiography of the study of the problem of the bourgeoisie formation in the Dnieper region of Ukraine in the second half of the nineteenth and early twentieth century: pre-revolutionary, Soviet and modern. Concise conclusions: at the first stage of the research the studies were pragmatic, they were not complex historical works. The authors focused on the process of monopolization of industry and the role of foreign capital in the development of the region. They were specialists well-informed in their business, therefore, in their works, we can find valuable information about the economic situation, statistical data, coverage of the work of the congresses of the southern mining industry. During the second period, Ukrainian and Russian scientists worked a lot and fruitfully, exploring the problems of economic and industrial development of the Dnieper region of Ukraine. The works of the scientists became not narrowly pragmatic and more scientifically substantiated and more fundamental. However, these works were ideologized by the Marxist-Leninist methodology. During the third stage of the study of the problem in independent Ukraine, opportunities for conducting complex and systematic studies have improved. Practical significance: The research is recommended for use in teaching history of Ukraine of the second half of the nineteenth and early twentieth century. Originality: the generalization of the experience of historiography research of the problem of the bourgeoisie development is used. Scientific novelty: for the first time the method of network analysis is proposed. It allows to determine the role and place of the individual representatives of the bourgeoisie of the Dnieper region in the Ukrainian intellectual community. Article type: overview description.

Author Biography

Andrii G. Peretokin, Oles Honchar Dnipro National University

PhD in History, Associate Professor, Doctoral student at the Department of History of Ukraine of the Oles Honchar Dnipro National University

References

Arsenʼev, K. K. and Petrushevskiy, O. O., 1899. Entsiklopedicheskiy slovarʼ Brokgauza i Efrona [Encyclopedic dictionary of Brockhaus and Efron]. In 86 vols. St. Petersburg, vol. 26 (in Russian).

Arsenʼev, K. K. i Shevyakov, V. T., 1905. Entsi-klopedicheskiy slovarʼ Brokgauza i Efrona [Encyclopedic dictionary of Brockhaus and Efron]. In 86 vols. St. Petersburg, vol. 1 add (in Russian).

Baryshnikov, M. N., 1994. Istoriya delovogo mira Rossii [The history of the business world of Russia]. Moscow: Aspekt-Press (in Russian).

Bokhanov, A. N., 1992. Krupnaya burzhuaziya Rossii (konets ХIХ – 1914) [The big bourgeoisie of Rus-sia (end of XIX – 1914)]. Moscow: Nauka (in Russian).

Bondarenko, Ye. L., 1961. S"yezdy gornopromysh-lennikov yuga Rossii [Congresses of miners of the South of Russia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya: Ekonomika, filosofiya. Moscow: Moscow University Press, no. 1, pp. 52–59 (in Russian).

Bovykin, V. I., 1967. Zarozhdeniye finansovogo kapitala v Rossii [The origin of financial capital in Russia]. Moscow: Moscow University Press (in Russian).

Brandt, B. F., 1899. Inostrannyye kapitaly v Rossii. Metallurgicheskaya i kamennougolʼnaya promyshlennostʼ. Inostrannyye kapitaly i ikh vliyaniye na ekonomicheskoye razvitiye strany [Foreign Capitals in Russia. Metallurgical and coalmining industry. Foreign capitals and their influence on the economic development of the country]. St.Petersburg, part 2 (in Russian).

Dobrolyubov, V. A., 1888. O polozhenii kamennougolʼnoy promyshlennosti Donetskogo basseyna i ob otnoshenii k ney yeye rukovoditeley i rukovodimykh. [About the position of the coal-mining industry of the Donets Basin and the attitude of its leaders and workers to it]. In 2 parts. St. Petersburg, part 1 (in Russian).

Donik, O. M., 2005. Blahodiynistʼ v Ukrayini (XIX – pochatok XX st.) [Charity in Ukraine (XIX – early XX centuries)]. Ukrayinsʼkyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. Kyiv, no. 4, pp. 159–177 (in Ukrainian).

Dovzhuk, I. V., 2002. Do pytannya pro natsion-alʼnyy sklad promyslovtsiv i promyslovykh robitnykiv Naddnipryansʼkoyi Ukrayiny naprykintsi XIX st. [On the question of the national composition of industrialists and industrial workers of the Dnieper Ukraine at the end of the nineteenth century]. In: Naukovyy visnyk Chernivetsʼkoho universytetu. Istoriya. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny [Scientific journal of Chernivtsi University. History. Political science. International relations]. Collection of scientific works. Chernivtsi: Ruta, issue 123-124, pp. 137–144 (in Ukrainian).

Edwards, S., 1992. Hughesovka: A Welsh Enter-prise in Imperial Russia. Glamorgan Record Office. Bridgend.

Fomin, P. I., 1915. Istoriya gornoy i gornozavodskoy promyshlennosti Yuga Rossii so vremeni voz-niknoveniya do vos'midesyatykh godov proshlogo veka [The history of the mining and metallurgical industry in southern Russia from the time it was founded until the eighties of the last century]. In: Fomin, P. I., 1915.

Gornaya i gornozavodskaya promyshlennost' Yuga Rossii [Mining and metallurgical industry of the Southern Russia]. Khar'kov, vol. 1 (in Russian).

Fomin, P. I., 1922. Istoriya gornoy i gornozavodskoy promyshlennosti Yuga Rossii ot 80-kh godov proshlogo veka do voyny 1914 g. [The history of mining and metallurgical industry in the South of Russia from the 80s of the last century until the 1914 war]. In: Fomin, P. I., 1922. Gornaya i gornozavodskaya promyshlennost' Yuga Rossii [Mining and metallurgical industry of the Southern Russia]. Khar'kov, vol. 2 (in Russian).

Fridgut, T., 1992. Inostrannye kapitalovlozheniya v industrializatsiyu Rossii: Dzhon Yuz i Novo-rossiyskoe obshchestvo [Foreign Investment in the Industrialization of Russia: John Hughes and Novorossiysk Society]. In: Novye stranitsy v istorii Donbassa [New pages in the history of Donbass]. Donetsk: Donbass, book. 1, pp. 65–76 (in Russian).

Gefter, M. Ya., 1953. Tsarizm i monopolisticheskiy kapital v metallurgii Yuga Rossii do pervoy mirovoy voyny [Tsarism and monopoly capital in the metallurgy of southern Russia before the First World War]. Is-toricheskiye zapiski [Historical notes]. Moscow, vol. 43, pp. 70–130 (in Russian).

Gindin, I. F., 1970. Sotsialʼno-ekonomicheskiye ito-gi razvitiya rossiyskogo kapitalizma i predposylki revolyutsii v nashey strane [Socio-economic results of the development of Russian capitalism and the prerequisites of the revolution in our country]. In: Sverzheniye samoderzhaviya [The overthrow of autocracy]. Collection of articles. Moscow: Nauka, pp. 39–88 (in Russian).

Gushka, A. O., 1912. Predstavitelʼnyye organizatsii torgovo-promyshlennogo klassa v Rossii. Doklad, prochitannyy na obshchem sobranii R.T.O. v zasedani-yakh 11 i 18 noyabrya 1911 g. [Representative organizations of the commercial and industrial class in Russia. A report read at the general meeting of the RTS in the meetings of November 11 and 18, 1911]. St. Petersburg (in Russian).

Hrynchak, M. O., 2008. Promyslova burzhuaziya pivdnya Ukrayiny ta evolyutsiya yiyi sotsialʼno-ekonomichnykh vymoh u II polovyni XIX – na pochatku XX storichchya [Industrial bourgeoisie of the south of Ukraine and the evolution of its socioeconomic requirements in the second half of the 19th and early 20th century]. Abstract of PhD dissertation. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Kononenko, K., 1956. Ukraine and Russia: A history of the economic relations between Ukraine and Russia (1654–1917). Wisconsin.

Krutikov, V. V., 1978. Hirnychopromyslova burzhuaziya Ukrayiny i mytna polityka tsaryzmu v ostanniy chverti XIX st. [The mining bourgeoisie of Ukraine and the customs policy of tsarism in the last quarter of the nineteenth century]. Ukrayinsʼkyy isto-rychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. Kyiv, no. 5, pp. 81–89 (in Ukrainian).

Krutikov, V. V., 1980. Istochniki po sotsialʼno-ekonomicheskoy istorii Ukrainy perioda kapitalizma (1861–1900) [Sources on the socio-economic history of Ukraine during the period of capitalism (1861–1900)]. Dnepropetrovsk: DSU Publishing House (in Russian).

Krutikov, V. V., 1992. Burzhuaziya Ukrayiny ta ekonomichna polityka tsaryzmu v poreformenyy period [The bourgeoisie of Ukraine and the economic policy of tsarism in the post-reform period]. Dnipropetrovsk: DSU Publishing House (in Ukrainian).

Kubiyovych, V. M. ta Kuzelya Z. F., 1995. Entsyklopediya ukrayinoznavstva. Zahalʼna chastyna [Encyclopedia of Ukrainian Studies]. Munich; New York, 1949. The general part]. Reprinted reproduction of the 1949 edition in 3 vol. Kyiv: Vipol, vol. 3, pp. 801–1230 (in Ukrainian).

Kuromiya Hiroaki, 1998. Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s – 1990s. UK: Cambridge University Press.

Laverychev, V. Yа., 1974. Krupnaya burzhuazyya v poreformennoy Rossyy. 1861 – 1900 gg. [Major bourgeoisie in post-reform Russia. 1861–1900]. Moscow: Myslʼ (in Russian).

Lazansʼka, T. I., 1999. Istoriya pidpryyemnytstva v Ukrayini (na materialakh torhovelʼno-promyslovoyi statystyky XIX st.) [The history of entrepreneurship in Ukraine (based on the materials of trade and industrial statistics of the 19th century)]. Kyiv: Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine (in Ukrainian).

Lazebnyk, V. I., 2012–2013. Belʼhiysʼkyy pidpryyemnytsʼkyy kapital u promyslovosti ta transporti Katerynoslavsʼkoyi huberniyi [Belgian entrepreneurial capital in the industry and transport of Ekaterinoslav province]. Prydniprovya: istoryko-krayeznavchi doslidzhennya [Prydniprovya: historial local lore investigations]. Dnipropetrovsk, issue 11, pp. 228–244 (in Ukrainian).

Makkey, Dzh., 1992. Razvitie ekonomiki i regionalʼnoe predprinimatelʼstvo v posledniy period Rossiyskoy imperii [Economic development and regional entrepreneurship in the last period of the Russian Empire]. In: Dyakin, V. S., ed., 1992. Reformy ili revolyutsiya? Rossiya 1861–1917 gg. [Reform or revolution?
Russia in 1861–1917]. Materials of the International Colloquium of Historians. St.Petersburg: Nauka, pp. 210–235.

Morozov, O. V., 2002. Vplyv novoyi mytnoyi polityky na sotsialʼno-ekonomichnyy rozvytok ukrayinsʼkykh huberniy u skladi Rosiysʼkoyi imperiyi naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [Influence of the new customs policy on the socio-economic development of the Ukrainian provinces within the Russian Empire at the end of the 19th and early 20th century]. Abstract of PhD dissertation. Zaporizhzhya (in Ukrainian).

Nestertsova, S. M., 2003. Blahodiynistʼ u Donbasi ta yiyi rolʼ u suspilʼno-kulʼturnomu zhytti na mezhi XIX – XX st. [Charity in the Donbass and its role in social and cultural life at the turn of the 19th and 20th century]. Problemy istoriyi Ukrayiny XIX – pochatku XX st. [Problems of the History of Ukraine of the XIX – early XX century]. Kyiv, pp. 297–303 (in Ukrainian).

Ohloblin, O. P., 1931. Narysy z istoriyi kapitalizmu na Ukrayini [Essays on the history of capitalism in Ukraine]. Kyiv, issue 1 (in Ukrainian).

Pipes, R., 1974. Russia under the Old Regime. New York: Charles Scribnerʼs Sons.

Posternak, O. O., 2011. Natsionalʼnyy sklad burzhuaziyi Pivdnya Rosiyi naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [National composition of the bourgeoisie of the South of Russia in the late 19th and early 20th century]. Hileya: naukovyy visnyk [Gilea: Scientific Journal]. Kyiv, issue 45(3), pp. 12–19 (in Ukrainian).

Ragozin, Ye. I., 1895. Zhelezo i ugolʼ na Yuge Ros-sii [Iron and coal in southern Russia]. St.Petersburg (in Russian).

Reyent, O. P., 2000. Deyaki problemy istoriyi Ukrayiny ХIХ – pochatku ХХ stolittya: stan i perspektyvy naukovoyi rozrobky [Some problems of the history of Ukraine in the 19th and early 20th century: the state and prospects of scientific development]. Ukrayinsʼkyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. Kyiv, no. 2, pp. 3–26 (in Ukrainian).

Rubin, V. N., 1966. Rabochiy vopros na s"yezdakh gornopromyshlennikov Yuga Rossii [A working question at congresses of miners of the South of Russia]. Uchenyye zapiski MGPI im. V. I. Lenina [Scientific notes MSPI named after V. I. Lenin]. Moscow, vol. 249 (in Russian).

Selinov, V. I., 1929. Istoriko-ekonomicheskiy ocherk kamennougolʼnoy i zhelezno-rudnoy promyshlennosti Stepnoy Ukrainy [Historical and economic sketch of the coal and iron-ore industry of the Steppe of Ukraine]. Visnyk OKK pry UAN. Sektsiya sotsial'no-istorychna [OKC Bulletin at the UNO. Social and historical section] Odesa : Vydavnytstvo Odes'koyi komisiyi krayeznavstva pry UAN, part 4-5, pp. 75–113 (in Russian).

Shandra, I. O., 2007. Zʺyizdy hirnychopromyslovtsiv Pivdnya Rosiyi v systemi derzhavnykh ta hromadsʼkykh ustanov (1874–1918 rr.) [Congresses of Mining Industry Businessmen of the South of Russia in the system of state and public institutions (1874–1918)]. Abstract of PhD dissertation. Luhansk (in Ukrainian).

Shcherbinina, O. V., 2000. Inozemnyy kapital [Foreign capital]. Donetsk: Donbas (in Ukrainian).

Shcherbinina, O. V., 2003. Rehionalʼna predstavnytsʼka orhanizatsiya – zʺyizd hirnychopromyslovtsiv Pivdnya Rosiyi [Regional representative organization – Congress of Mining Industry Businessmen of the South of Russia]. Problemy istoriyi Ukrayiny ХIХ – pochatku ХХ st. [Problems of the History of Ukraine of the XIX – early XX century]. Kyiv, issue 6, pp. 85–91 (in Ukrainian).

Shepelev, L. E., 1973. Aktsyonernye kompanyy v Rossyy [Joint-stock companies in Russia]. Leningrad: Nauka (in Russian).

Shlyakhov, O. B., 2016. Ukrayina v umovakh modernizatsiyi ta zahostrennya sotsialʼnoho konfliktu (kinetsʼ ХIХ – pochatok ХХ st.) [Ukraine in the conditions of modernization and exacerbation of social conflict (the end of the 19th and early 20th century)]. Dnipropetrovsk: Lira (in Ukrainian).

Slabchenko, M. Ye., 1925–1927. Materialy do ekonomichno-sotsialʼnoyi istoriyi Ukrayiny ХIХ st. [Materials to the economic and social history of Ukraine in the nineteenth century]. In 2 vols. Odesa: DVU (in Ukrainian).

Slisarenko, O. M., 1994. Diyalʼnistʼ amerykansʼkykh kompaniy na Ukrayini. Kinetsʼ ХIХ – pochatok ХХ stolitʼ [The activities of American companies in Ukraine. The end of the 19th and early 20th century]. PhD dissertation. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Vitte, S. Yu., 1991. Izbrannyye vospominaniya [Selected Memories], 1849–1911. Moscow: Myslʼ (in Russian).

Vynar, B. I., 1958. Ekonomichnyy kolonializm v Ukrayini [Economic colonialism in Ukraine]. Paris (in Ukrainian).

Yavorsʼkyy, M. I., 1924–1925. Ukrayina v epokhu kapitalizmu [Ukraine in the era of capitalism]. Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrayiny, issue 1–3 (in Ukrainian).

Zakirova, S. H., 2006. Vnesok pidpryyemnytsʼkykh verstv Donbasu u sotsialʼno-ekonomichnyy rozvytok rehionu (1861–1914 rr.) [Contribution of the Donbas business circles to the socio-economic development of the region (1861–1914)]. Abstract of PhD dissertation. Luhansk (in Ukrainian).
Published
2020-01-04
How to Cite
PERETOKIN, Andrii G.. Historiographic tradition in covering the development of the bourgeoisie in the Dnipro Ukraine of the second half of the 19th – early 20th century. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 2, n. 1, p. 164–174, jan. 2020. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/39>. Date accessed: 19 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.15421/26190113.
Section
Historiography. Source Study. Special Historical Disciplines