Establishing twinning relations of Kyiv with Chicago and Toronto

Abstract

The aim of the article is to study prerequisites and formalization process of inter-municipal cooperation of Kyiv with Chicago and Toronto held in July 1991. Methods of research: historical-genetic, comparative historical analysis, historical-biographical, structural-functional. Main results. The Kyiv City Council and its executive committee senior officials regarded the establishment of twinning relations of Kyiv with two North American cities mentioned above as an important component of enhanced cooperation between the Kyiv City Council and the Ukrainian western diaspora. Contacts of Kyiv authorities with representatives of the Ukrainian western diaspora and American and Canadian officials in 1990 along with increasing costs for international links contributed to the intensification of preparations for the process of institutional twinning between Kyiv and two mentioned North American cities held in July 1991. The latter coincided with the 1st anniversary of the adoption of the Declaration of State Sovereignty of Ukraine and the 100th anniversary of the arrival of first ethnic Ukrainians in Canada. Institutional twinning between Kyiv and Chicago took place in the latter, whereas the same process between Kyiv and Toronto was held in the capital of the Ukrainian SSR; formalization of twinning between Kyiv and the named two North American cities involved Kyiv City authorities who were accompanied by the members of the Ukrainian western diaspora and senior officials representing the USA, Canada and the Ukrainian SSR. The signing of inter-municipal agreements of Kyiv with Chicago and Toronto led to additional meetings with the participation of authorities, highest officials and participants of public organizations of the Ukrainian western diaspora; twinning between Kyiv and Toronto was covered by Ukrainian newspapers better than the same process between Kyiv and Chicago. Practical meaning of the article consists in the possibility of using its conclusions for the further studies of the history of twinning of Ukrainian cities. Originality of the article lies in setting its goal and the combined use of domestic and foreign concrete historical sources. Scientific novelty of the article consists in the attempt of comprehensive investigation of establishment of twinning links of Kyiv with Chicago and Toronto based on a broad range of sources. Type of article: research.

Author Biographies

Andrii Sorokin, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Master of History and Archeology, postgraduate student at the Department of International Relations and Social Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Vasyl Strilets, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Sc. D. in History, Professor, Acting Head of the Department of International Relations and Social Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

References

Baymuratov, M.A., 1996. Problemyi mezhdunarodnoy pravosub’ektnosti organov mestnogo samoupravleniya [Problems of international legal personality of local authorities]. Odesa (in Russian).

Bilenkova, Y. V., 2019. Uchast polityko-pravovykh subiektiv Ukrainskoi RSR v rozrobtsi ta utverdzhenni osnovnykh instytutiv novoho mizhnarodnoho prava: istoryko-pravove doslidzhennia [The participation of political and legal actors of the Ukrainian SSR in the elaboration and implementation of new international law: historical and legal research]. Ph. D. (Law) thesis. Lviv: Volodymyr the Great Institute of Law of Interregional Academy of Personnel Management; Lviv Polytechnic National University. Available at: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1687/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyakandydatayurydychnyhnaukbilenkovoyiyus.pdf [Accessed: 16.08.2021]. (in Ukrainian).

Bilovus, L. I., 2019. Ukrainskomovna periodyka ukrainskoi diaspory SShA u zberezhenni natsionalnoi identychnosti (1991–2017 rr.) [Ukrainian-language periodicals of the Ukrainian Diaspora in the USA in the national identity preservation (1991–2017)]. Sc. D. (History) thesis. Ternopil: Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. Available at: http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/d-58–053–04/Dis_Bilovus.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Bludov, V., 1990a. Robota tryvaye [Work is continuing]. Vechirniy Kyiv [Evening Kyiv], no. 119 (13934), p. 1. (in Ukrainian).

Bludov, V., 1990b. Stvoryuyut’sya postiyni komisiyi [Standing commissions are being formed]. Vechirniy Kyiv [Evening Kyiv], no. 112 (13927), p. 1. (in Ukrainian).

Borshchevs’kyy, S., 1991. Dohovir druzhby mizh Torontom i Kyyevom (Vlasna korespondentsiya z Kyyeva) [Friendship agreement between Toronto and Kyiv (Our own correspondence from Kyiv)]. Novyy shlyakh [The New Pathway], vol. 34, p. 1 (in Ukrainian).

Vasylenko, A. M., 2011. Ukrayins’ka diaspora v derzhavi Kanada: istoryko-pravovyy aspekt [Ukrainian diaspora in Canada State: a historical and legal aspect]. Abstract of Ph. D. (Law) thesis. Odesa: International Humanitarian University (in Ukrainian).

Vashchenko, O. F., 2013. SShA – Ukrayina: rozvytok dvostoronn’oho spivrobitnytstva u 1991–2011 rokakh [The USA – Ukraine: development of bilateral cooperation in 1991–2011]. Abstract of Ph. D. (History) thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukrainian).

Gavrilenko, N. N., 2000. Ukrainskaya etnicheskaya gruppa v obshchestvenno-politicheskoy zhizni Kanady (60–90-ye gg. XX v.) [The Ukrainian ethnic group in the public and political life of Canada (from the 1960s to the 1990s)]. Abstract of Ph. D. (History) thesis. St. Petersburg, Saint Petersburg State University (in Russian).

Hladun, Y. P., 2012. Hromadsko-politychna diialnist ukraintsiv Kanady (1945–1991 rr.) [Public and political activities of Ukrainians in Canada (1945–1991)]. Abstract of Ph. D. (History) thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukrainian).

Horbatyuk, N. P., 1999. Rol ukrainskoi diaspory Kanady v formuvanni ukrainsko-kanadskykh vidnosyn (1991–1997 rr.) [The role of the Ukrainian diaspora in Canada in the formation of relations between Ukraine and Canada (1991–1997)]. Abstract of Ph. D. (History) thesis. Odesa: Odesa Mechnikov National University (in Ukrainian).
Hrytsenko, O. M., 1997. Presa ukrayintsiv pivnichnoamerykans’koho kontynentu yak chynnyk zberezhennya yikhn’oyi etnichnoyi identychnosti (1990-ti roky) [The press of Ukrainians of the North American continent as a factor in the preservation of Ukrainian ethnic identity]. Abstract of Ph. D. (History) thesis. Kyiv: M.  S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian).

Hubarets, V. V., 2007. Ukrayins’ka etnicha presa SShA ta Kanady (1945–1994 rr.): osoblyvosti vysvitlennya ukrayino-amerykans’kykh vzayemyn [Ukrainian ethnic press in the USA and Canada (1945–1994): peculiarities of the coverage of the Ukrainian-US relations]. Abstract of Ph. D. (Philology) thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukrainian).

Dybchuk L.  V., 2006. Vnesok ukrainskoi diaspory Kanady ta krain Latynskoi Ameryky u rozvytok ekonomiky ta kultury nezalezhnoi Ukrainy (1991–2005 rr.) [Contribution of the Ukrainian diaspora of Canada and countries of Latin America to economic and cultural development of independent Ukraine (1991–2005)]. Abstract of Ph. D. (History) thesis. Kyiv: M.  P. Dragomanov National Pedagogical University (in Ukrainian).

Dohovir druzhby mizh mistamy Toronto i Kyyevom [Friendship agreement between the cities Toronto and Kyiv], 1991, 29 July. Available at: https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/7194.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Dohovir pro druzhbu mizh mistamy Toronto i Kyiv [Friendship agreement between the cities of Toronto and Kyiv], 1991. Khreshchatyk [Khreshchatyk], no. 42, p. 1 (in Ukrainian).

Yevsikov, O., 1991. Do vizytu Dzh. Busha na Ukrayinu [To the visit of George H. W. Bush to Ukraine]. Holos Ukrayiny [The Voice of Ukraine], no. 145, p. 2 (in Ukrainian).

Yevtukh, V. B., Koval’chuk, O. O., and Zaremba, S. Z., eds., 1993. Ukrayintsi v Kanadi [Ukrainians in Canada]. Kyiv: The builder (in Ukrainian).

Yevtukh, V., Troshchyns’kyy, V., Popok, V., and Shvachka, O., 2003. Ukrayins’ka diaspora: sotsiolohichni ta istorychni studiyi [Ukrainian Diaspora: Sociology and Historical Studies]. Kyiv: The publishing house of the UANNP “Phoenix” (in Ukrainian).

Zhurnal reyestratsiyi rozporyadzhen’ ta nakaziv holovy Kyyivrady ta kerivnyka sekretariatu, 1990–1998, 15 trav.- 03 cherv. [The logbook of directions and orders of the head of the Kyiv City Council and the head of its secretariat, 1990–1998, 15 May – 03 June]. File 11. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian).

Kamins’ka, I., 1991. Chykago i Kyyiv staly mistamy-pobratymamy [Chicago and Kyiv became sister cities]. Svoboda [Freedom], no. 155, p. 4 (in Ukrainian).

Kanads’kyy pobratym Kyyeva [The Canadian sister city of Kyiv], 1991. Khreshchatyk [Khreshchatyk], no. 42, p. 1 (in Ukrainian).

Kyyiv ta Toronto svyatkuyut’ 30-richchya pobratymstva. Kostel Svyatoho Mykolaya pidsvityly kol’oramy prapora mista Toronto (+foto) [Kyiv and Toronto are celebrating the 30th anniversary of their twinning. St. Nicholas Cathedral has been highlighted with the colors of the flag of Toronto (+photos)], 2021, 30 July. Available at: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_ta_toronto_svyatkuyut_30-richchya_pobratimstva_kostel_svyatogo_mikolaya_pidsvitili_kolorami_prapora_mista_toronto_foto/ [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).
Kononenko, S. V., 1996. Tsentral’na i Skhidna Yevropa v systemi suchasnoyi zovnishn’oyi polityky Kanady [Central and Eastern Europe in the system of the modern Canadian foreign policy]. Abstract of Ph. D. (Political Science) thesis. Kyiv: Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian).

Kryvda, N. Y., 2009. Ukrayins’ka diaspora: dosvid kul’turotvorennya [Ukrainian diaspora: the experience of creation of culture]. Abstract of Sc. D. (Philosophy) thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukrainian).

Kuz’menko, V., 1990. Uspikhy i nevdachi [Successes and failures]. Vechirniy Kyyiv [Evening Kyiv], no. 117 (13932), pp. 1, 4 (in Ukrainian).

Leshchenko, L. O., 1990. Kanada – nash susid i partner [Canada is our neighbour and partner]. Kyiv: Association “Knowledge” of the Ukrainian SSR (in Ukrainian).

Maksymov, H., 1991. Poridnylysya Kyiv i Toronto [Kyiv and Toronto have completed twinning]. Vechirniy Kyyiv [Evening Kyiv], no. 144 (14259), p. 1 (in Ukrainian).

Martynyuk, Y. V., 2011. Ukrayins’ka zakhidna diaspora: osnovni napryamky suspil’no-politychnoyi diyal’nosti (na prykladi SShA i Kanady) [Ukrainian western diaspora: main directions of socio-political activity (on the example of the USA and Canada)]. Abstract of Ph. D. (Political Science) thesis. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (in Ukrainian).

Melnyk, V. B., 1990. Nasha sim”ya zrostaye [Our family is growing]. Vechirniy Kyiv [Evening Kyiv], no. 98 (13913), p. 1 (in Ukrainian).

Melnychuk, O. S., 2016. Mis’ka pravova systema v Ukrayini: zahal’noteoretychne doslidzhennya [Urban legal system in Ukraine: a general theoretical study]. Sc. D. (Law) thesis. Odesa: National University “Odesa Law Academy” (in Ukrainian).

Merfi, N. H., 2007. Ukrayins’ka diaspora v SShA: zberezhennya tradytsiy natsional’noyi kul’tury [The Ukrainian diaspora in the USA: the perpetuation of traditions of the national culture]. Donetsk: Weber (Donetsk branch) (in Ukrainian).

Muzhylko, O., 2011. Vlada mista Kyyeva [Kyiv City authorities]. Kyiv: Buzhany (in Ukrainian).

Nedoshytko, I. R., 2013. Ukrayins’ka diaspora SShA u derzhavotvorchykh protsesakh v Ukrayini (1991–2011 rr.) [Ukrainian diaspora of the USA in the state building processes in Ukraine (1991–2011 years)]. Ph. D. (History) thesis. Ternopil: Ternopil National Economic University. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1573/1/Diser%20Nedoshytko.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Neduzhko, Y. V., 2009. Ukrayins’ka diaspora v protsesi vidnovlennya derzhavnoyi nezalezhnosti Ukrayiny (seredyna 40-kh – pochatok 90-kh rokiv XX stolittya) [The Ukrainian diaspora in the process of the restoration of the state independence of Ukraine (from the mid-1940s to the beginning of the 1990s)]. Lutsk: JSC “The Volyn regional typography” (in Ukrainian).

Nesteryak, Y. V., 2018. Stanovlennya natsional’noho informatsiynoho prostoru Ukrayiny (period 1989–1993 rokiv) [The establishment of the national information space of Ukraine (the period of 1989–1993)]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya [The herald of the National academy for the public administration under the President of Ukraine. Series: Public administration], no. 1, pp. 11–17. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/344932688.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Perelik mist, z yakymy Kyyevom pidpysani dokumenty pro poridnennya, druzhbu, spivrobitnytstvo, partnerstvo [The list of cities with which Kyiv has signed agreements of twinning, friendship, cooperation and partnership], 2018. Kyiv. Available at: https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/2/15/Mista-pobratymy.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Perepelytsya, H. M., ed., 2018. Konsul’s’ka sluzhba Ukrayiny: stanovlennya ta rozvytok [The consular service of Ukraine: establishment and development]. Kyiv: Logos (in Ukrainian).

Protokoly no. no. 19–28 zasidan’ prezydiyi Kyyivs’koyi mis’koyi Rady narodnykh deputativ, 1990, 30 zhovt.  – 24 hrud. [Minutes no. 19–28 of meetings of the presidium of the Kyiv City Council, 1990, 30 October – 24 December]. File 8. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian)

Protokoly no. 3–16, rishennya no. 3–14 ta stenohramy zasidan’ II sesiyi Kyyivs’koyi mis’koyi Rady narodnykh deputativ XXI sklykannya, 1990, 01 lystop. –06 hrud. [Minutes no. 3–16, decisions no. 3–14 and transcripts of meetings of the 2nd session of the Kyiv City Council of the 21st convocation, 1990, 01 November – 06 December]. File 5. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian).

Protokoly no. 50–58, rishennya ta stenohrama zasidan’ I sesiyi Kyyivs’koyi mis’koyi Rady narodnykh deputativ XXI sklykannya, 1990, 03–19 zhovt. [Minutes no. 50–58, decisions and a transcript of meetings of the 1st session of the Kyiv City Council of the 21st convocation, 1990, 03–19 October]. File 3. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian).

Protokoly zasidan’ prezydiyi Kyyivs’koyi mis’koyi Rady narodnykh deputativ, 1991, 04 sich. –23 zhovt. [Minutes of meetings of the presidium of the Kyiv City Council, 1991, 04 January – 23 October]. File 28. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian).

Rishennya № 1–47, 49–71 zasidan’ prezydiyi Kyyivs’koyi mis’koyi Rady narodnykh deputativ ta dokumenty do nykh, 1990, 10 lyp.  – 11 hrud. [Decisions no. 1–47, 49–71 of meetings of the presidium of the Kyiv City Council and documents relating to them, 1990, 10 July – 11 December]. File 9. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian).

Rodionov, A., 1991. Vash druh – Kanada [Your friend – Canada]. Kyyivs’kyy visnyk [The Kyiv Herald], no. 144 (4043), p. 2 (in Ukrainian).

Rozdol’s’ka, O., 1991a. Vyznachni ofitsiyni hosti z Kyyeva v Chikago [Prominent official guests from Kyiv in Chicago]. Nova Zorya [The New Star], no. 10 (1111), pp. 4, 12 (in Ukrainian).

Rozdol’s’ka, O., 1991b. Kyyiv i Chykago staly mistamy-pobratymamy [Kyiv and Chicago became sister cities]. Svoboda [Freedom], no. 144, p. 1, 3 (in Ukrainian).

Rozporyadzhennya № 1–128 holovy Kyyivrady ta dokumenty do nykh, 1991, 04 sich.  – 30 serp. [Orders no. 1–128 of the head of the Kyiv City Council and documents relating to them, 1991, 04 January – 30 August]. File 31. Inventory 1. Fund 1697. Kyiv: Kyiv City State Archives (in Ukrainian).

Rusnachenko, A., 2017. Narysy novitn’oyi istoriyi Ukrayiny. Knyha 5 [Essays on the modern history of Ukraine. Book 5]. Kyiv: Publisher Oleh Filyuk (in Ukrainian).

Svitlanova, V., 1991. Yakshcho kozhen potsehlyni [If everyone takes a brick]. Holos Ukrayiny [The Voice of Ukraine], no. 147, pp. 2–3. (in Ukrainian).

Siroms’kyy, R.B., 2021. Prava lyudyny v URSR u publichnomu prostori ta zovnishniy politytsi Kanady (1945–1991 rr.) [Human rights in the USSR public space and Canadian foreign policy]. Sc. D. (History) thesis. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. Available at: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dis_siromskyi.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Slidom za podiyeyu [Following the event], 1991. Khreshchatyk [Khreshchatyk], no. 43, p. 2 (in Ukrainian).

Slovo Ekzekutyvnoho Radnoho Mis’koyi Rady Toronta, Vasylya Boychuka, vyholoshene v Kyyevi z nahody pidpysannya Aktu Druzhby mizh Torontom y Kyyevom – 29 lypnya 1991 [A sheech by William Boytchuk, an executive councilor of Toronto City Council, made in Kyiv in connection with the signing of the Friendship Act between Toronto and Kyiv – 29 July 1991], 1991, 24 August. Novyy shlyakh [The New Pathway], vol. 34, p. 4 (in Ukrainian).

Sorokin, A., 2016. Lystuvannya Kyyivmis’kvykonkomu za 1990 r. yak dzherelo z istoriyi stanovlennya dyplomatychnykh predstavnytstv inozemnykh derzhav v Ukrayins’kiy RSR doby perebudovy [The correspondence of the executive committee of the Kyiv City Council during 1990 as a source on the history of the establishment of diplomatic missions of foreign states in the Ukrainian SSR during Perestroika]. In: Patrylyak, I. K., Adams’ka, I. H., and Mahdych, O. R., eds., 2016. Dni nauky istorychnoho fakul’tetu (do 150-richchya z dnya narodzhennya M. S. Hrushevs’koho) [Research days of the Faculty of History (to the 150th anniversary since the birthday of M. S. Hrushevsky)]. Materials of the 9th International scientific conference of students, postgraduate students and young scientists]. Kyiv, pp. 456–461 (in Ukrainian).

Sorokin, A., 2017. Dvi narady 20 serpnya 1991 r.: nevidoma storinka istoriyi Kyyivs’koyi mis’koyi Rady narodnykh deputativ XXI sklykannya [Two meetings of 20 August 1991: an unknown page of history of the Kyiv City Council of the 21st convocation]. Shevchenkivs’ka vesna – 2017: istoriya [The Shevchenko spring – 2017: history]. Materials of the 15th International scientific conference of students, post-graduate students and young scientists]. Kyiv, pp. 136–139 (in Ukrainian).

Sorokin, A., 2018a. Dokumenty fondu 1697 Derzhavnoho arkhivu mista Kyyeva yak dzherelo z istoriyi ukrayins’ko-lytovs’kykh zv’yazkiv u 1990–1991 rr. [The documents of 1697 Collection of the State Archive in the City of Kyiv as a source for the history of Ukrainian-Lithuanian relations in 1990–1991]. Etnichna istoriya narodiv Yevropy: Zbirnyk naukovykh prats’ [Ethnic History of Ukrainian Nations: the collection of scientific papers], issue 56, pp. 133–137. Available at: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/56/articles/21.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Sorokin, A., 2018b. Kyyivs’ki mis’ki hazety yak dzherelo dlya doslidzhennya ukrayins’ko-fins’kykh zv”yazkiv u 1990–1991 rr. [Kyiv City newspapers as a source for research on Ukrainian-Finnish relations in 1990–1991]. Etnichna istoriya narodiv Yevropy [Ethnic History of Ukrainian Nations]. Collection of scientific papers, issue 55, pp. 110–116. Available at: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/55/articles/20.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Sorokin, A., 2021. Luts’kyy period zhyttya O. Mosiyuka [The Lutsk period of life of O. Mosiiuk]. Litopys Volyni [The chronicle of Volyn]. Ukrainian academic journal, no. 24, pp. 28–35 Available at: http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/220/170 [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Chasto, P., 2012. Vilne slovo Amerykanskoi Ukrainy. Do 120-richchia “Svobody”, ukrainomovnoho vydannia Ukrainskoho Narodnoho Soiuzu, vsehromadskoi hazety ukraintsiv SShA [The free word of American Ukraine. To the 120th anniversary of the Svoboda, the Ukrainian-language publication of the Ukrainian National Association and the all-public newspaper of Ukrainians in the USA]. N. Y.; Uzhhorod: “Ukrainian Book”-TIMPANI. Available at: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/16730/file.pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Chekalyuk, V. V., 2008. Presa diaspory SShA yak komunikatyvnyy chynnyk formuvannya identychnosti ukrayintsiv (1939–2005 r. r.) [Diaspora press of the USA as a communicative way of formation of ethnic Ukrainians (1939–2005)]. Abstract of Ph. D. (Social Communications) thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukrainian).

Chernova, K. O., 2007. Ukrainska diaspora yak sotsiokulturna systema [The Ukrainian diaspora as a sociocultural system]. Kyiv: DAKKKiM (in Ukrainian).

Shamrayeva, V. M., 2016. Stratehichne partnerstvo v ukrayins’ko-amerykans’kykh mizhderzhavnykh vidnosynakh: kontseptual’no-teoretychnyy i praktychnyy aspekty [The strategic partnership between Ukraine and the USA: Conceptual Study and Practical Implementation]. Sc. D. (Political Science) thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. Available at: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/d42/aref_Shamraeva%20V.M..pdf [Accessed: 16.08.2021] (in Ukrainian).

Shevchuk, O. A., 1997. Natsional’no-kul’turni initsiatyvy ukrayins’koyi diaspory (kinets’ 50-kh – pochatok 90-kh rr. XX st.) [National cultural initiatives of the Ukrainian diaspora (from the end of 1940s to the beginning of 1990s)]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny (in Ukrainian).

Shlepakov, A., 1991, 31 July. Dosvid i perspektyvy spilkuvannya [Experience and prospects in communicating]. Holos Ukrayiny [The Voice of Ukraine], no. 146, pp. 2–3 (in Ukrainian).

Friendship agreement between the cities Toronto and Kyiv, 1991, 29 July. Available at: https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/7194.pdf [Accessed: 16.08.2021].

History of exchange, 2020. Chicago. Available at: http://www.chicagosistercities.com/wp-content/uploads/2017/10/Kyiv-2020.pdf [Accessed: 16.08.2021].

Kiev and Toronto named Chicago’s sister cities, 1991. The Ukrainian Weekly, no. 31, p. 4. Available at: https://www.ukrweekly.com/archive/1991/The_Ukrainian_Weekly_1991–31.pdf [Accessed: 16.08.2021].

Kulas appointed Chicago sister city chairman, 1991. The Ukrainian Weekly, no. 25, pp. 4, 13. Available at: https://www.ukrweekly.com/archive/1991/The_Ukrainian_Weekly_1991–25.pdf [Accessed: 16.08.2021].

Markus, D., 1991. Friends of Rukh in Chicago mark sovereignty anniversary. The Ukrainian Weekly, no. 31, pp. 4, 14. Available at: https://www.ukrweekly.com/archive/1991/The_Ukrainian_Weekly_1991–31.pdf [Accessed: 16.08.2021].
Published
2022-07-20
How to Cite
SOROKIN, Andrii; STRILETS, Vasyl. Establishing twinning relations of Kyiv with Chicago and Toronto. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 4, n. 2, p. 138–154, july 2022. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/170>. Date accessed: 04 june 2023. doi: https://doi.org/10.15421/26210426.
Section
History of Ukraine